Menighedsrådsmøder 2020

21. januar

25. februar

24. marts

21. april

26. maj

16. juni

25. august

Alle menighedsrådsmøder begynder kl. 19.30

 

Der er orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget  d. 12. maj