Har du brug for en attest til dig selv, kan du bestille den via www.borger.dk

Hvis du ikke har NemId eller hvis du skal bruge en attest til dine børn under 18 år, kan du få udleveret en attest fra et hvilket som helst kirkekontor mod forevisning af billed-id.

Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

 Søger du oplysninger fra gamle kirkebøger, kan de fleste findes via Statens Arkiver