Sorggruppe

Sorggruppen i Ordrup Kirke er et tilbud til alle, der har oplevet et dødsfald af en nærtstående inden for de seneste par år. Der lægges stor vægt på, at gruppen er et trygt og omsorgsfuldt sted at være, hvor man støtter og lytter til hinanden. For at sikre, at tilbuddet passer til den enkelte, er en personlig samtale inden start i gruppen nødvendig.

Nyt sorggruppeforløb begynder i november, kontakt sognepræst Katrine Bjørn Andersen for yderligere informationer eller tilmelding