Onsdagsmøder

Ordrup Kirkes Tirsdagsmøder er kendte og velbesøgte gennem mange år, men fra nytår 2019 er de blevet til Onsdagsmøder. Vi står i den glædelige situation, at antallet af konfirmander stiger, og for at få plads til alle, er vi nødt til at rykke rundt på forskellige arrangementer. Også tidspunktet flytter. Onsdagsmøderne bliver kl. 14.00-16.00. Ellers er intet ændret. Programmet består stadig af spændende foredrag inden for kultur, historie og kirke. Der er stadig kaffe og kringle for 20 kr. og hyggeligt samvær ved bordene.