Luther stafetten

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine berømte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I Gentofte provsti er kirkerne gået sammen om at præsentere fejringen af reformationsjubilæet i en fælles folder.

Hent den ved at klikke på billedet