I smittens tid - ondag d. 4 november kl. 19.00 AFLYST

Vender alt tilbage til det gamle, når coronaen er færdig med at hærge, eller vi får en vaccine?

Eller er det snarere en brat opvågnen til en ny virkelighed og forståelse af, hvordan ting hænger sammen fra en flagermus i Kina til ned lukning i resten af verden. Det er tid til at tænke os om. Hvordan er vi nået hertil? Og hvordan ønsker vi at fortsætte?

Professor i biodiversitet Carsten Rahbek fra Københavns Universitet og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima kommer til en aften henvendt til konfirmander og alle med interesse for evolution, klima og biodiversitet og eksistens og menneskesyn. Vi skal med andre ord på den helt store klinge.