Nyt tag på kirken

En inspektion af kirkens tag i foråret gjorde det klart, at både kobberet på tvillingetårnene og skiferen på hovedskibet er så nedslidte, at en fuldstændig udskiftning er nødvendig. Sammen med kirkens arkitekt, Sven Felding, går menighedsrådet allerede i denne sommer i gang med at projektere den ganske omfattende og tidskrævende opgave. Kirkens nuværende kobber- og skifertage er de oprindelige fra opførelsen i 1876. Trods løbende vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt står de ikke til at redde.

”Det er jo ikke ligefrem sådan, at taget løfter sig i menighedsrådet”, udtaler sognepræst Lars Sølling, der også er formand for kirkeudvalget, ” - men en holdbarhed på 141 år er ganske imponerende for et kobber- og skifertag. Heldigvis er der allerede sparet en lille million op til formålet. Resten må lånes i de såkaldte stiftsmidler, men det er fint, hvis vi kunne sikre Ordrup Kirke i yderligere 141 år – helt frem til år 2158!” Tagudskiftningen kommer ikke til at berøre hverken gudstjenester, kirkelige handlinger eller andre aktiviteter i byggeperioden. Såfremt alle formalia bliver klaret til efteråret, forventes tagudskiftningen at kunne finde sted i sommeren 2018.

Kalender