Det nye kirkeblad er kommet

I det helt ny-designede kirkeblad, kan du finde omtale af julens gudstjenester og koncerter, og der er også et program for vinterens onsdagsmøder.

Kirkebladet kan som altid hentes i kirken eller sognegården, og du kan downloade det her, ved at klikke på billedet.

Kordegn søges pr. 1. januar til søndagstjenesten i Ordrup Kirke

Kordegnens arbejde ved søndagstjenesten består i at hjælpe kirketjeneren med klargøring til gudstjenesten, at læse ind- og udgangsbøn, at assistere præsten ved nadveren og i øvrigt hjælpe præsten under gudstjenesten.

 

Arbejdstid:

 

Arbejdstiden udgør årlig 192 timer fordelt med i gennemsnit 16 timer om måneden og som udgangspunkt med kirketjeneste 3 søndage om måneden. Der kan i nogle måneder forekomme kirketjeneste på andre ugedage end søndag.

 

Da arbejdstiden i gennemsnit udgør 16 timer om måneden, må det forventes, at der i nogle måneder kan være kirketjenester, der overstiger 16 timer, medens der i andre måneder kan være kirketjenester med færre end 16 timer. Alle kirketjenester aftales med kordegn Karen Henriksen, som forestår udarbejdelsen af vagtplaner.

 

 

Arbejdssted:

 

Arbejdet udføres hovedsageligt ved Ordrup Kirke. Medarbejderen er dog forpligtet til at møde op på andre lokaliteter efter ansættelsesmyndighedens anvisninger.

 

 

Løn:

 

Lønnen udbetales månedsvis bagud og er til disposition senest den sidste hverdag i måneden.

I forhold til en normal fuldtidsstilling udgør den ugentlige arbejdstidsbrøk 4/37 og lønnen udgør således pr. 1. december 2019 kr. 2.600 om måneden.

 

Ansættelsen er ikke omfattet af nogen pensionsordning.

 

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst.

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til kordegn Karen Henriksen, tlf. 39636505

 

Ansøgningsfrist 10. december. Send din ansøgning via dette link: Send sikker mail (NemID påkrævet)

Kalender